25/03/2023 13:35:02

הודעת מנהל המחסן:

סטודנטים יקרים,
שלום רב
בהצלחה לסטודנטים היקרים משנה א'


ניתן ליצור קשר בהודעת אימייל storage@bezalel.ac.il
בכל ביקור במחסן יש להזמין תור במערכת זימון תורים באפליקציה.
באתר.


בברכה
צוות המחסן

המערכת סגורה כעת להזמנות.

מועד הפתיחה הבא לתלמידי שנה ד':יום שלישי 28 מרץ 2023 13:00

מועד הפתיחה הבא לתלמידי שנים א'- ג':יום שלישי 28 מרץ 2023 17:15

סיום הרישום לניפוק הקרוב:יום חמישי 30 מרץ 2023 10:00


יום הניפוק הקרוב: יום חמישי 30 מרץ 2023
כניסה למערכת
שם משתמש
סיסמא

מחסן ציוד מרכזי - בצלאל

נהלי ההשאלה

 1. השאלת ציוד תתבצע רק עם כרטיס הסטודנט האישי של השואל, התקף לשנת הלימודים הנוכחית. (במידה ויש בעיה – יש לפנות למזכירות האקדמיה למציאת פיתרון).
 2. סטודנטים בשנה א' יוכלו לשאול ציוד רק לאחר קבלת הדרכה.
 3. ניתן להזמין ציוד לסוף השבוע החל מיום שלישי, דרך אתר האינטרנט של בצלאל בכתובת: www.bezalel.ac.il. הזמנות לשאר ימות השבוע יתקבלו יום מראש, החל מהשעה 10:00.
 4. לקיחת ציוד לסוף השבוע, תתבצע ביום ה' לפי השעה המפורסמת באתר. (לבקשות מיוחדות יש לפנות למחסן לקבלת טופס לבקשות מיוחדות).
 5. עדיפות למתן ציוד יעודי בלבד ניתנת לסטודנטים משנה ד' ותואר שני.
 6. אם נעשתה הזמנה אך אין צורך בציוד, יש לבטל את ההזמנה עד שעה לפני לקיחתו, לטובת סטודנטים אחרים הזקוקים לו. הציוד נשמר עד שעה לאחר זמן ההזמנה, לאחר מכן ההזמנה בטלה.
 7. חובה לבדוק את תקינות הציוד בזמן ההשאלה. האחריות היא על השואל בלבד
 8. חובה להחזיר את הציוד שמיש, תקין, מאורגן ומסודר. האחריות על הציוד (שמירתו, השימוש בו, החזרתו בזמן, תקינותו, שלמותו וכו') מוטלת על הסטודנט החתום, ועליו בלבד.
 9. בהחזרת ציוד הכולל בתוכו סוללה הניתנת להטענה, על הסטודנט לדאוג שהסוללה תוחזר למחרת למחסן טעונה.
 10. ניתן לשוב ולשאול פריט מסוים עד שלוש פעמים בשבוע, או לחילופין, לשלושה ימים (שני לילות) ברציפות, באישור מיוחד.
 11. יש להחזיר את כל הציוד למחרת, עד השעה 10:00. אם שעת ההחזרה אינה נוחה יש למלא טופס לבקשה מיוחדת ולמסורו למחסנאי בזמן השאלת הציוד. איחור בהחזרת הציוד יגרור קנס בסך 2 ₪ לפריט לכל יום איחור. במידה והציוד הנלקח הוא ציוד ייעודי (סטודיו: פלאשים, מצלמות פורמט בינוני, מצלמות 4/5 וכל האביזרים הנלווים אליהם) יש להחזיר עד השעה 09:00. כל איחור בהחזרת הציוד היעודי יגרור קנס בסך 35 ₪ לפריט לכל יום איחור ולא יעלה על 150 ₪.
 12. בעת החזרת הציוד – יש לחכות ליד הציוד עד גמר הזיכוי על כל הפריטים. באחריות הסטודנט לבדוק ולוודא שכל הציוד הרשום על שמו הוחזר וכי הסטודנט זוכה על כל הציוד.
 13. סטודנט שהחזיר ציוד שאינו תקין (לקוי, שבור ו/או פגום) חייב להודיע על כך למחסנאי. במידה והסטודנט לא הודיע על כך למחסנאים בעת החזרת הציוד – תחסם בפניו האפשרות לשאול ציוד, עד שיתוקן הציוד ועלות הנזק כמפורט בסעיפים 15 ו-16 להלן תשולם ע"י הסטודנט
 14. סטודנט אשר יחזיר ציוד שאינו תקין וידווח למחסנאי בעת החזרתו, לא יחסם עד שבוע לאחר שהמחסן יודיע לו את מחיר הנזק והתיקון
 15. סטודנט יחויב בתשלום במלוא עלות התיקון של ציוד שניזוק בזמן בו היה הציוד ברשותו
 16. במקרה של אובדן ציוד או גרימת נזק שאינו בר תיקון, ישלם הסטודנט את מחיר עלות הציוד. במקרה בו לא יימצא ציוד זהה, יירכש ציוד חלופי, דומה ככל האפשר
 17. מקרנים/חד-קרן יושאלו רק למרצים לצורך העברת שיעור
 18. סגל המרצים והסגל המנהלי אשר לוקחים ציוד עבור שיעורים יקבלו עדיפות ראשונה במידה וקיים תור במחסן
 19. כל סטודנט יכול להיעזר במחשב, הנמצא מחוץ למחסן, על מנת לבדוק איזה ציוד רשום על שמו.
 20. הנוהל נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
 21. PROCEDURE FOR BORROWING EQUIPMENT FROM MAIN WAREHOUSE+
 22. Borrowing equipment requires presentation of a valid personal student card.
 23. (Problems should be referred to the academic secretariat)
 24. First year students are required to receive instructions from the warehouse attendant in charge prior to borrowing any equipment.
 25. Weekend equipment should be ordered via the Bezalel internet site: www.bezalel.ac.il . Orders for rest of the week should be made a day in advance at the warehouse, starting from 10am.
 26. Collecting equipment for the weekend will be done on Thursday at the warehouse, on the appointed hour.
 27. (For extensions, fill relevant forms at the warehouse)
 28. Fourth year students and M.A students are prioritized for getting specific equipment.
 29. If your ordered equipment is no longer required, make sure to cancel your order an hour before receiving time as other students might need it. Your order will be canceled if you failed to meet the deadline stated in your order.An hour extention will be made if a reasonable explanation will be presented.
 30. It is the students responsibility to check the equipment operating condition on borrowing in order to avoid any misunderstandings upon return.
 31. Equipment should be returned undamaged, in an orderly, good working condition. The borrowing student alone is fully responsible for the proper usage and perfect condition of the equipment singed for.
 32. Upon returning an instrument that is operated by a recharegeable battery, make sure battery has been recharged.
 33. Borrowing of equipment may be renewed up to three times within a week, or, with proper authorization, equipment may be taken out for no more than three consecutive days - two nights.
 34. All equipment must be returned by 10am the following day. if the time of returning is inconvenient, a special request form should be submitted to the attendant in charged. Delay in returning equipment will entail a fine of 2 NIS peritem for each day.
 35. Special equipment such as: Studio - Flashes, medium size format Cameras, 4/5 Cameras and all relevant accessories, has to be returned by 9am. Delay in returning equipment will entail a fine of 35 NIS per item for each day, up to a maximum of 150 NIS.
 36. When equipment is being returned, it is the student's duty to be present and to ascertain that all the proper work has been completed so that he or she is cleared of all liability.
 37. If equipment is faulty or has been somehow damaged, the attendant in charge should be notified. Failure to do so upon returning of equipment will entail a sanction by which a student will not be able to borrow any equipment until the above equipment is repaired and costs according to sections 15 and 16 are reimbursed by the student.
 38. If the attendant in charge is notified of damaged equipment, the student will not be barred from borrowing equipment for up to a week after being informed of the costs of repair.
 39. A student has to fully reimburse the costs of repair of the equipment damaged while in student use.
 40. In case of loss of equipment, or irreparable damage, the student will pay for the full cost of a replacement item, either identical to or similar to the damaged or lost one.
 41. Projectors or beamers are loaned only to instructors for class demonstration.
 42. Both the academic and the administrative staffs are prioritized and will be first served at the counter.
 43. Student can use the computer terminal at the warehouse in order to check what equipment they have signed for.
 44. PROCEDURE FOR ORDERING EQUIPMENT FOR THE WEEKEND
 45. Dear students, Ordering of equipment for the Weekend should be done only online through the Bezalel website: www.bezalel.ac.il Ordering page will be activated every Tuesday starting at 12pm. Use the same username and password that you have been given to enter the network stations.
 46. Stage 1
 47. Fourth year students and M.A students are prioritized, they can order from 10am to 12am. Make sure to print the confirmation in order to facilitate the procedure of receiving equipment, on Thursday.
 48. Stage 2
 49. Starting at 12am all other students can order available equipment. Verification of order should be made on day of ordering after 18:00. Printing of confirmation is available in order to prevent misunderstandings.