ב צ ל א ל   א ק ד מ י ה   ל א מ נ ו ת   ו ע י צ ו ב   י ר ו ש ל י ם

כניסה למערכת
 
 

תכנת שינויים ורישום מאוחר

התכנה תפעל החל מיום רביעי 23/10/19 בשעה 12:00 ועד 7/11/19 בשעה 10:00

חשוב מאד לקרוא את ההנחיות עד הסוף!

התכנה מיועדת לביצוע שינויים במסגרות הבחירה בתרבות חזותית וחומרית וכן לביצוע רישום מאוחר לקורסים אלה עבור סטודנטים בתכנית מלאה שלא בצעו תעדוף.

רשימת הקורסים המוצגת בתוכנה דינאמית ומציגה את הקורסים בהם יש מקום פנוי באותו רגע. לא ניתן להירשם לקורסים בהם המכסה מלאה.

חשוב לדעת: כל פעולה מתבצעת באופן מיידי, מוסיפה או מבטלת את הרשמתך לקורס!
במידה ותשנה את דעתך ייתכן ולא תוכל לבחור שוב בקורס המקורי.

את השינוי ניתן יהיה לראות במסוף הסטודנטים תוך שבוע ממועד ביצוע הפעולה.

עליך לבדוק שלא בחרת 2 קורסים על אותה משבצת זמן, או שלא החלפת קורס בעל 1 נ"ז במקום קורס בעל 2 נ"ז מהקורסים המתקדמים בתרבות חזותית וחומרית.

ניתן לבקש שינויים נוספים ע"י כניסה חוזרת למערכת. המלצתנו לבצע "יציאה זמנית" על מנת שתוכל להכנס ולבצע שינויים נוספים (בקשת השינוי תקלט בכל מקרה).

לחיצה על "סיום הרשמה" תוודא שלא יצרת לעצמך התנגשות בקורסים. לאחר "סיום הרשמה" לא ניתן יהיה להכנס למערכת ולבצע שינויים נוספים.

שים לב, באחריותך לוודא שבתום השינוי אתה רשום למספיק קורסים על מנת לעמוד בחובותיך לסיום שנה"ל / לסיום התואר.

*לשם הוספת קורסים מעבר לתכנית הלימודים יש לגשת לרכזות המחלקות השונות.